ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

1608/305

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo khoác blazer cơ bản. Ve áo nhọn cổ điển. Khuy cài. Túi ngực và túi hai bên. Cổ tay áo có khuy cài. Xẻ lưng. Có vải lót.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 9 / ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 10 / ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 11 / ÁO KHOÁC BLAZER CƠ BẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng