ÁO KHOÁC BLAZER CÓ TRANG TRÍ Ở TAY Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2191/470

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO KHOÁC BLAZER CÓ TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KHOÁC BLAZER CÓ TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara

Áo khoác blazer cổ ve lật, tay lỡ qua khuỷu tay. Có đai ở tay, cài khuy bấm. Có túi trước ngực.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM.

Hình ảnh 3 / ÁO KHOÁC BLAZER CÓ TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KHOÁC BLAZER CÓ TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KHOÁC BLAZER CÓ TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KHOÁC BLAZER CÓ TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KHOÁC BLAZER CÓ TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KHOÁC BLAZER CÓ TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng