ÁO KAFTAN DỆT KIM THỦNG LỖ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

8146/004

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO KAFTAN DỆT KIM THỦNG LỖ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KAFTAN DỆT KIM THỦNG LỖ từ Zara

Áo kaftan cổ chữ V, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO KAFTAN DỆT KIM THỦNG LỖ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KAFTAN DỆT KIM THỦNG LỖ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KAFTAN DỆT KIM THỦNG LỖ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KAFTAN DỆT KIM THỦNG LỖ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KAFTAN DỆT KIM THỦNG LỖ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KAFTAN DỆT KIM THỦNG LỖ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng