ÁO KẺ SỌC CÓ BÈO NHÚN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng/Xanh da trời

7969/023

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO KẺ SỌC CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KẺ SỌC CÓ BÈO NHÚN từ Zara

Áo cổ cao, tay lỡ. Gấu ráp bèo nhún bất đối xứng phía trước. Cài bằng hàng khuy phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO KẺ SỌC CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KẺ SỌC CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KẺ SỌC CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KẺ SỌC CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KẺ SỌC CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KẺ SỌC CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng