ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU Chi tiết

 

MÀU: Stripes

2488/002

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara

Áo dệt kim cổ tròn, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng