ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH Chi tiết

 

MÀU: Màu cam

3471/003

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara

Áo dệt kim có gân, cổ cao, tay sát nách.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KẺ NGANG NHIỀU MÀU LẤP LÁNH từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng