ÁO IN HỌA TIẾT XẾP NẾP TỔ ONG CO GIÃN Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

7521/065

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO IN HỌA TIẾT XẾP NẾP TỔ ONG CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO IN HỌA TIẾT XẾP NẾP TỔ ONG CO GIÃN từ Zara

Áo cổ tròn, tay lỡ phồng.
Vải co giãn, có chi tiết xếp nếp kiểu tổ ong. Xẻ lưng có khuy cài.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO IN HỌA TIẾT XẾP NẾP TỔ ONG CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO IN HỌA TIẾT XẾP NẾP TỔ ONG CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO IN HỌA TIẾT XẾP NẾP TỔ ONG CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO IN HỌA TIẾT XẾP NẾP TỔ ONG CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO IN HỌA TIẾT XẾP NẾP TỔ ONG CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO IN HỌA TIẾT XẾP NẾP TỔ ONG CO GIÃN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng