ÁO IN HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH NGỌC TRAI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

4043/056

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO IN HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO IN HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara

Áo vải rũ, cổ cao, tay dài phồng, cổ tay bo bản rộng và đính ngọc trai. Gấu bất đối xứng. Sau lưng xẻ và cài khuy ngọc trai.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO IN HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO IN HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO IN HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO IN HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO IN HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO IN HỌA TIẾT VÀ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng