ÁO IN HỌA TIẾT CÓ NÚT THẮT TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

2327/143

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO IN HỌA TIẾT CÓ NÚT THẮT TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO IN HỌA TIẾT CÓ NÚT THẮT TRANG TRÍ từ Zara

Áo vải rũ cổ chữ V, cộc tay. Có vạt xếp nếp và thắt nút phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO IN HỌA TIẾT CÓ NÚT THẮT TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO IN HỌA TIẾT CÓ NÚT THẮT TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO IN HỌA TIẾT CÓ NÚT THẮT TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO IN HỌA TIẾT CÓ NÚT THẮT TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO IN HỌA TIẾT CÓ NÚT THẮT TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO IN HỌA TIẾT CÓ NÚT THẮT TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng