ÁO IN HỌA TIẾT ĐÍNH NƠ CỔ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen/Trắng

2289/120

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO IN HỌA TIẾT ĐÍNH NƠ CỔ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO IN HỌA TIẾT ĐÍNH NƠ CỔ từ Zara

Áo cổ ve lật đính nơ vải khác màu. Tay ngắn nhún bèo, có miếng đệm vai. Ráp bèo nhún phía trước. Khuy cài ở mặt trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO IN HỌA TIẾT ĐÍNH NƠ CỔ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO IN HỌA TIẾT ĐÍNH NƠ CỔ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO IN HỌA TIẾT ĐÍNH NƠ CỔ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO IN HỌA TIẾT ĐÍNH NƠ CỔ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO IN HỌA TIẾT ĐÍNH NƠ CỔ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO IN HỌA TIẾT ĐÍNH NƠ CỔ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng