ÁO HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT Chi tiết

 

MÀU: chỉ có duy nhất

9874/005

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara

Áo dệt kim cổ tròn, cộc tay. Viền bo vải gân nổi.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng