ÁO DẬP LỖ THÊU HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

0881/011

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO DẬP LỖ THÊU HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO DẬP LỖ THÊU HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara

Áo có gấu nhún bèo. Tay bo chun co giãn tạo hiệu ứng xếp nếp. Sau lưng xẻ, cài khuy.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO DẬP LỖ THÊU HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO DẬP LỖ THÊU HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO DẬP LỖ THÊU HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO DẬP LỖ THÊU HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng