ÁO CROP TOP THỂ THAO HỌA TIẾT DẢI RUY BĂNG Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1938/109

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO CROP TOP THỂ THAO HỌA TIẾT DẢI RUY BĂNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO CROP TOP THỂ THAO HỌA TIẾT DẢI RUY BĂNG từ Zara

Áo crop top thể thao cổ tròn, không tay. In họa tiết các dải ruy băng trang trí.

Hình ảnh 3 / ÁO CROP TOP THỂ THAO HỌA TIẾT DẢI RUY BĂNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO CROP TOP THỂ THAO HỌA TIẾT DẢI RUY BĂNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO CROP TOP THỂ THAO HỌA TIẾT DẢI RUY BĂNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng