ÁO CHOÀNG CÓ NƠ IN HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2193/674

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO CHOÀNG CÓ NƠ IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO CHOÀNG CÓ NƠ IN HỌA TIẾT từ Zara

Áo có cổ cao buộc dây. Tay áo dài, xếp nếp bên trong đường may.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO CHOÀNG CÓ NƠ IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO CHOÀNG CÓ NƠ IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO CHOÀNG CÓ NƠ IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO CHOÀNG CÓ NƠ IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO CHOÀNG CÓ NƠ IN HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO CHOÀNG CÓ NƠ IN HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng