ÁO CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

9479/051

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara

Áo chần chỉ nổi khác màu. Cổ vuông, tay kiểu Nhật.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng