ÁO CỔ YẾM TRANG TRÍ ĐINH TÁN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

7901/031

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO CỔ YẾM TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO CỔ YẾM TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara

Áo cổ yếm, dập đinh tán trang trí. Sát nách. Xẻ lưng có khuy cài.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO CỔ YẾM TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO CỔ YẾM TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO CỔ YẾM TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO CỔ YẾM TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng