ÁO CỔ CHỮ V TAY XẾP NẾP Chi tiết

 

MÀU: chỉ có duy nhất

3067/034

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO CỔ CHỮ V TAY XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO CỔ CHỮ V TAY XẾP NẾP từ Zara

Áo cổ chữ V, tay lỡ xếp li. Khuy cài phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO CỔ CHỮ V TAY XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO CỔ CHỮ V TAY XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO CỔ CHỮ V TAY XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO CỔ CHỮ V TAY XẾP NẾP từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng