ÁO CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

0594/614

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara

Áo cổ ngang, không tay. Cài khuy và chần chỉ nổi màu tương phản phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng