ÁO ĐÍNH CƯỜM VÀ PHỐI TUA RUA Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

0021/003

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO ĐÍNH CƯỜM VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO ĐÍNH CƯỜM VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara

Áo hai dây kết cườm, gấu phối tua rua dài.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO ĐÍNH CƯỜM VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO ĐÍNH CƯỜM VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO ĐÍNH CƯỜM VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO ĐÍNH CƯỜM VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng