บริษัท

Zara เป็นบริษัทแฟชั่นชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นของ Inditex หนึ่งในกลุ่มบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของโมเดลธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ของเรา ซึ่งได้แก่ การออกแบบ การผลิต การจัดจำหน่าย และการขายผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกที่ครอบคลุมหลายพื้นที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ Inditex Group: www.inditex.com