Blini në Zara.com

Ndihmë
Ndryshimet e çmimeve

Ndryshimet e çmimeve

Të gjitha artikujt tanë kanë të njëjtat çmime në dyqane fizike dhe në internet.

Nëse ka ndonjë ndryshim midis çmimeve të listuara në internet dhe atyre të shënuara në etiketat e rrobave, çmimi i saktë do të ishte ai i vendosur në momentin e blerjes.

Ju lutemi vini re se ne nuk bëjmë rregullime të çmimeve për artikujt, shuma origjinale e të cilave është zvogëluar.